רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית V Model

מהו תהליך פיתוח במודל V

תמונה
ניהול תהליך הבדיקה הינו מורכז ומכיל פרטים רבים בתהליך כגון; הבנת התהליך, מהירות תגובה, מסירת משוב מסודר ומפורט לצוות הפיתוח, בניית סקריפטים לאוטומציה, כתיבת מסמך בדיקות מסודר לייעול העבודה וכד'. מרשימה זו אפשר להבין כי תהליך ניהול העצמי עוסק בשליטה מלאה ובמבט הרחב על המטרה והמוצר. מודל V הוא מודל שמעביר בצורה יפה את מורכבות ושלבי תהליך הפיתוח והתקדמות המוצר ומחזור החיים של התהליך. ניתן להבין מהמודל מספר דברים: הבדיקה אינה חייבת להתחיל עם מסירת הקוד יכולה להתחיל עוד בשלב הגשת הדרישות. ניתן להפיק לקחים עוד בזמן כתיבת הקוד תוך כתיבת תסריטי בדיקה ובחינת הדרישות. הפקת לקחים ומדידת איכות יכולה להתבצע בכל שלב תוך התקדמות הפרויקט. ניתן להתקדם בכל שלב לשלב הבא לאחר סיומו ואישור ביצועו ואיכותו עם קריטריוני היציאה שהוגדרו. התהליך קל יותר לניהול ולקיחת ההחלטות בו קלה יותר כשמשוב האיכות בו מדורג ומפורט (מדורג) יותר.   חשוב להבין שמודל זה עוזר להביא לעלויות פיתוח נמוכות בכ80% מהעלויות תיקונים זהים אם יבוצעו בסיומו של פיתוח המוצר. מוצר גמור שמועבר לבדיקה הינו בעל קוד מורכב יותר