בבקשה נטרלו את חוסם הפרסומות, הן מעטות ובטעם.

יום שני, 20 בפברואר 2012

כלי בדיקות - הכל באחד

הרבה פעמים אני מוצא עצמי מחפש ברשת כלי בדיקה מתאים לצורך מסוים והפעם אני משתף עימכם כלי שימושי המאגד מגוון של כלי בדיקות שימושיים בממשק אחד. הרבה עצמה, נוחות וחסכון בזמן.

הכירו את הWSCC – כלי שפותח על ידי KLS-Soft בשיתוף  עם NirSoft המאגד מגוון רחב מאוד של כלי מערכת וניתור שימושיים בתחומים שונים; ניתור מערכת, ניתור רשת, ניתור תהליכים, ניתור חומרה ועוד.

ניתן להוריד את התוכנה מהקישור הזה או מהאתר הזה.

בנוסף, מי שרוצה להרחיבו עוד ולהוסיף כלי עבודה כמו צילום מסך ואפליקציות נוספות יכול לשלבו עם זה: Portable Apps והנה לכם תיק עבודה יעיל, רחב, נוח וכולו בדיסק נייד (DOK) אחד.רשימת האפליקציות שתוכלו למצוא שם:

תוכנות שחזור ססמאות:
Mail PassView - בעלת יכולת שחזור תוכנות צד לקוח: Outlook Express, MS Outlook, Eudora, Mozilla Thunderbird , and more...
MessenPass - בעלת יכולת שחזור ססמאות בתוכנות שיחה: Yahoo Messenger, MSN Messenger, Trillian, and more...
Asterisk Logger - עבודה עם שדות ססמאות ללא כוביות (***).
SniffPass - סניפר לססמאות - מתאים לבדיקות אמיתות POP3, IMAP4, SMTP, FTP, and HTTP (basic .

ניתור רשת:
NetResView - הצגת גל המחשבים המשותפים ברשת..
WirelessNetView - ניתור רשתות אלחוטיות ופרטים (SSID, Signal Quality, MAC Address, and more...)
BluetoothView - ניתור פעילות Bluetooth.
SmartSniff: TCP/IP Sniffer - Capture TCP/IP packets on your network adapter and view the captured data as sequence of conversations between clients and servers.
CurrPorts: TCP/IP Connections Viewer - Freeware tool that displays the list of all currently opened TCP and UDP ports on your local computer.
AdapterWatch - displays useful information about your network adapters: IP addresses, Hardware address, WINS servers, DNS servers, MTU value, Number of bytes received or sent, The current transfer speed, and more...
DownTester - Test the download speed of your Internet connection.

כלי ניתור רשת ואינטרנט:
IPNetInfo - Find all available information about an IP address: The owner of the IP address, the country/state name, IP addresses range, contact information (address, phone, fax, and email), and more.
MyLastSearch - View your latest searches with Google, Yahoo, and MSN.
VideoCacheView - Copy video files (.flv and others) from the Web browser cache and temporary folder.
WebVideoCap - Capture Flash video (.flv) and RTSP/MMS streams from Video Web sites.
SiteShoter - Take a screenshot of a Web site.
DNSDataView - View the DNS records of specified domains.
IECookiesView: Cookies Viewer/Manager for IE - View/Delete/Modify the cookies that Internet Explorer stores on your computer. Read More >>
IEHistoryView - View/Delete the URLs that you visited in the last few days.
HTMLAsText (HTML To Text Converter) - Freeware utility that converts HTML files to text files.
WhoisThisDomain - Get information about a registered domain.
DNSDataView - DNS lookup tool.

כלי פקודות Command-Line:
NirCmd: Freeware Command-Line Tool - Do some useful tasks from command-line: turn off your monitor, turn off the computer, open/close the door of your cd-rom drive, dial to VPN/Internet connection, change your display settings, and much more !!

כלים לשלוחן עבודה:
SearchMyFiles - Alternative to 'Search For Files And Folders' module of Windows and also duplicate files search.
MyUninstaller - Alternative to the standard Add/Remove applet of Windows operating system.
Volumouse - Control the sound volume with your wheel mouse !!
FileTypesMan - Alternative to 'File Types' manager of Windows.

כלי תוכנה חינמיים:
ProduKey - Recover Office/Windows CD-Key
ShellExView - Displays the details of shell extensions installed on your computer, and allows you to easily disable and enable each shell extension.
WhatInStartup - Add, delete, modify or disable programs that run at Windows startup.
USBDeview - View all installed/connected USB devices on your system.
DevManView - Alternative to device manager of Windows.
DriverView - List all device drivers currently loaded on your Windows.
RegScanner (Registry Scanner) - Scan and find values in the Registry.
OpenedFilesView - View opened/locked files in your system.
SysExporter - Grab the data stored in standard list-views, list boxes, and combo boxes from almost any application running on your system, and export it to text, HTML or XML file.
BlueScreenView - View crash information stored in the MiniDump files created on blue screen of Windows.

כלים ל MS-Outlook
NK2Edit - Edit, delete, add, merge, and repair records in the AutoComplete files (.NK2) of Outlook.
OutlookAttachView - View and extract attachments in your Outlook mailbox.
OutlookStatView - Get statistics about your Outlook mailbox.


אין תגובות: